ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek Společně pro Šestku z. s. se sídlem Pod Hvězdou 162/2, Liboc, 162 00 Praha , IČ: 06570810 , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69371 (dále jen „SP6“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info@prahasest.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti SP6 nebo podporuje činnost či aktivity SP6. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
 3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. SP6 o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, orientačně obor v kterém pracujete, PSČ, e-mail a IP adresa.
 5. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O AKTIVITÁCH
 6. Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. SP6 zaznamenává, uchovává a zpracovává údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektu osobních údajů, zejména pak monitoruje otevírání e-mailů zaslaných od SP6 a monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách SP6. SP6 může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích.
 7. PROFILOVÁNÍ SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 8. SP6 si vyhrazuje právo subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů.
 9. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi SP6 a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především avšak nejen informování o postupu práce na podobě nového stavebního zákona a o postupu jeho schvalování. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely v souvislosti s prosazením řádné přípravy a projednání legislativy tákající se stavební činnosti a územního plánování a rozvoje ČR obecně. Pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu 5-ti let.
 11. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 12. Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů bude na webových stránkách SP6 zveřejněno jeho jméno, příjmení a obor ve kterém subjekt osobních údajů pracuje. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 13. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 14. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 15. EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 16. Zpracování osobních údajů provádí SP6, osobní údaje však pro SP6 mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které SP6 využívá nebo využívat bude.
 17. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 18. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.