"Dosud platné strategické dokumenty požadují vytvářet prostředí, ve kterém bude moci samospráva odpovědně vyjednávat a plánovat svůj rozvoj. Samosprávy potřebují mít možnost podrobných regulačních plánů, dohadovat společné pozemkové úpravy rozvojových ploch i možnost přijmout závazná pravidla pro jednání s investory při zhodnocování území. "

(z otevřeného dopisu vládě ČR)

"Podkladem politik musejí být nejen výsledky kvalitního vědeckého poznání, ale i participace, tedy zapojení veřejnosti, která má dostatek kvalitních a srozumitelných informací. Politická zásada subsidiarity, tedy rozhodování na nejnižší možné úrovni, zároveň musí respektovat postoje různých společenských skupin. Rozhodnutí prosazená silou jsou v dlouhodobé perspektivě neudržitelná. "

(výňatek z úvodu Strategického rámce ČR 2030)

architekti, inženýři, členové Komise územního rozvoje Prahy 6 žádají okamžité ukončení nestandardního postupu pořizování nového stavebního zákona, který jde proti zájmům a potřebám ČR. Požadují návrat ke standardním postupům přípravy zákona, včetně jeho uvedení do souladu se strategickými dokumenty ČR.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle našich Zásad ochrany osobních údajů

Odkazy